Zadzwoń:
794 62 33 11, 881 62 33 11

Pierwsza wizyta

Ułożenie indywidualnego planu żywieniowego wymaga zaangażowania i pracy ze strony pacjenta i dietetyka.

Początek pracy dietetyka z pacjentem polega na przeprowadzeniu bardzo dokładnego wywiadu, którego dokonuje się podczas pierwszej wizyty trwającej do 90 minut.

Pamiętaj o właściwym przygotowaniu do wizyty (zobacz: jak przygotować się do pierwszej wizyty).

Podczas wywiadu zostaniesz zapytany o: stan zdrowia, styl życia i preferencje żywieniowe. Cała rozmowa ma charakter poufny i gwarantuję zachowanie tajemnicy zawodowej.

Następnym etapem spotkania jest ważenie i badanie składu ciała, który jest jednym z elementów stanu odżywienia i pomaga w ustaleniu indywidualnego plan żywieniowego.

Podczas pierwszej wizyty na podstawie zebranego wywiadu, dokonanych pomiarów i badania składu ciała oraz przygotowanych przez pacjenta informacji pacjent otrzyma zalecenia odnośnie niezbędnych do wykonania badań. Chcemy aby badania wskazywały aktualny stan zdrowia pacjenta i pomogły w diagnostyce ewentualnych chorób i zaburzeń metabolicznych dlatego na tą chwilę nie wprowadzamy żadnych zmian w sposobie żywienia i stylu życia pacjenta.

Pierwsza konsultacja ma na celu wzajemne poznanie się pacjenta i dietetyka jak również wytyczenie kierunku dalszej współpracy. Po pierwszej wizycie nie posiadamy jeszcze wszystkich informacji niezbędnych do ułożenia indywidualnego schematu żywieniowego dlatego nie ma możliwości aby już na tej konsultacji otrzymać zalecenia dietetyczne czy suplementację.

Wybierając nasz gabinet akceptują Państwo stosowane przez nas metody pracy z Pacjentem. Zalecenia opieramy na aktualnym stanie wiedzy opartym na badaniach naukowych i nie eksperymentujemy na Państwa zdrowiu dlatego po zebranym wywiadzie często zlecamy dodatkowe badania laboratoryjne. Najczęściej zlecane są podstawowe badania krwi, które refundowane są przez NFZ ale zdąża się również konieczność wykonania bardziej specjalistycznych badań(badania genetyczne, badania przeciwciał w kierunku konkretnych chorób autoimmunologicznych, badania nietolerancji pokarmowych, badania alergii pokarmowych, analiza kału, analiza włosa, testy oddechowe) co niestety wiąże się z dodatkowymi kosztami. Ostateczną decyzję odnośnie wykonanych badań podejmuje oczywiście pacjent ale jeśli nie zostaną wykonane zalecenia dietetyczne  nie będą dopasowane do aktualnego stanu wiedzy na temat zdrowia pacjenta i pacjent zdaje sobie z tego sprawę. Dietetyk może również podjąć decyzje o zakończeniu współpracy(zakończy się po pierwsze konsultacji) jeśli nie uda się osiągnąć kompromisu w tej kwestii.